Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació

La revista Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació, és publicada pel Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili amb una periodicitat semestral. És una revista científica que, per garantir la qualitat des seus articles, aquests són prèviament valorats per dos revisors externs (referees) segons el sistema de revisió per parells (doble cec). Accepta per a la seva publicació principalment treballs originals resultat d’investigacions, així com experiències d’innovació sistematitzades, assajos, informes i recensions de publicacions recents de rellevància en el camp de l’educació. Els treballs poden ser escrits en català, espanyol, anglès, francès i portuguès. Aquesta revista està dirigida tant a professionals de l’àmbit educatiu com a investigadors i investigadores del mateix. La Revista no es fa responsable dels continguts dels seus articles. Els/les autors/es expressen, sota la seva exclusiva responsabilitat, les idees contingudes en els seus respectius articles.

ISSN: 1135-1438.

Indexada a: DICE, CIRC, CARHUS+2014, DIALNET, Latindex. 

Avisos

 
No s’ha publicat cap avís.
 
Més avisos...

No 1 (2017)

Número complet

Visualitza o descarrega el número complet PDF

Taula de continguts

Editorial

Mercè Gisbert Cervera, Francesc M. Esteve Mon
PDF
5

Articles

Carolina Martín-Piñol, Ana Portela-Fontán, Josep Gustems-Carnicer, Diego Calderón-Garrido
6-20
Ez Zahra Ait Abou, Juan González Martínez
PDF
21-34
Juan Pablo Hernández Ramos, Esperanza Herrera García, María José Rodríguez Conde
35-49
Emilio Peña Martínez, Anna Sánchez-Caballé
50-65
Reina Ferrández-Berrueco
66-79

Investigacions

Josep Maria Cornadó
PDF
81-83

Recensions

Eduard Masdeu Yélamos
PDF
85-86
Jordi Mogas Recalde
87-88